W świąteczny czas pamiątki pierwszego przyjścia Pana, przesyłamy znak pamięci i bożonarodzeniowe życzenia oraz wyrazy szczerej wdzięczności za każdy dar wsparcia naszej Wspólnoty i powstałych przy niej dzieł ewangelizacyjnych.

Wcielenie Słowa Bożego jest znakiem bliskości Boga i pragnieniem przychodzącego Jezusa – by każdy z nas mógł doświadczyć życia w pełni.

Tak, życia w pełni – tego z całą serdecznością życzymy!

Ekipa Przystanku Jezus