Witaj na witrynie Przystanku Jezus 2013

Tu dowiesz się najważniejszych informacji organizacyjnych.

[hr size=’smaller’]

[icon_text icon=”location_sign-post-1.png” icon_position=”left” box=”false”]

[heading type=’h3′ no_top_padding=’true’]Termin i Miejsce[/heading]

Podstawowe informacje

[/icon_text]

[hr size=’smaller’]

TERMIN Przystanku Jezus  28 lipca – 4 sierpnia 2013r.

TERMIN zgłoszeń upływa 30 czerwca 2013r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Kostrzyn nad Odrą

FINANSE:

Koszt jednego uczestnika ponoszony przez Organizatora, wynosi 380 PLN. Dzięki osobom wspierającym dzieło ewangelizacji jest on pomniejszony. Możesz dołączyć do grona osób wspierających.

Opłata uczestnika: 215

Jeżeli pomimo pomniejszonej opłaty wpisowej nie stać cię na jej pokrycie w całości, napisz do nas o tym na adres biuro@przystanekJezus.pl wówczas wspólnie poszukamy rozwiązania.

Fundusz Solidarnościowy.

Dla osób które chcą wesprzeć ewangelizatorów uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy. Przy wpłacie na konto Organizatora w tytule wpłaty należy podać: „FS-PJ

Organizator: Wspólnota św. Tymoteusza

 

[hr size=’smaller’]

[icon_text icon=”communication_box-incoming-2.png” icon_position=”left” box=”false”]

[heading type=’h3′ no_top_padding=’true’]Zgłoszenie udziału:[/heading]

Krok po kroku

[/icon_text]

[hr size=’smaller’]

  1. Wypełnij dokładnie formularz zgłoszeniowy na naszej witrynie, po wcześniejszym, dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem PJ 2013. Odnośnik do formularza znajduje się poniżej Regulaminu.
  2. Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz od nas informację zwrotną na  konto e-mail, z którego wyślesz zgłoszenie, o tym, że poprawnie wypełniłeś formularz.
  3. W ciągu 14 dni otrzymasz odpowiedź czy możesz wziąć udział w Przystanku Jezus. Jeśli otrzymasz pozytywną odpowiedź wówczas zostaniesz poproszony/na o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 80 zł. (W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi z tytułu poniesionych kosztów organizacyjnych).
  4. Zaksięgowanie na naszym koncie wpłaconej zaliczki jest ostatecznym warunkiem przyjęcia twojego zgłoszenia. Otrzymasz wówczas w dołączonym do wiadomości pliku kartę uczestnictwa, którą należy przedstawić do zatwierdzenia (podpisania i podbicia pieczęcią parafialną) księdzu opiekunowi.
  5. Potwierdzoną Kartę Uczestnictwa przywieź ze sobą do Kostrzyna.
  6. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez Organizatora, będą nieodpłatnie otrzymywać na podany przez uczestnika numer telefonu komórkowego, generowany co pewien czas SMSowy serwis informacyjny. Będzie to także narzędzie do wewnętrznej komunikacji podczas Przystanku Jezus. Ostatni komunikat zostanie nadany 5 sierpnia po oficjalnym zakończeniu XIIV edycji Przystanku Jezus. Następnie usługa ta zostanie wyłączona.

[hr size=’smaller’]

[icon_text icon=”misc_note-book.png” icon_position=”left” box=”false”]

[heading type=’h3′ no_top_padding=’true’]Regulamin Przystanku Jezus 2013[/heading]Koniecznie przeczytaj[/icon_text][hr size=’small’]

 „Przystanek Jezus” jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

1.       Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus zgłaszają swoją obecność w biurze w formie pisemnej, koniecznie z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.

2.       Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.

3.       Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.

4.       Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

5.       Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie lub wozie kampingowym. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.

6.        Koszt udziału w Przystanku Jezus (28.07-4.08) wynosi 215 PLN.

7.       Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).

8.       Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.

9.       Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.

10.    Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.

11.    Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.

13.    Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół telewizyjny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.

14.    Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.

15.    Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.

16.    Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.

17.    Każdy z uczestników Przystanku Jezus jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.
[hr size=’smaller’]

[info_box style=”warning”]Zapisy zakończone! Dołącz do grona Duchowych Przystankowiczów i wspieraj nas modlitwą![/info_box]

[info_box style=”notice”]Zapisz się do grona Duchowych Przystankowiczów tutaj [/info_box]

[icon_text icon=”arrows_bended-arrow-down.png” icon_position=”top” box=”false”]

[heading type=’h3′ no_top_padding=’true’]Przejdź do formularza[/heading]

Formularz zgłoszeniowy na Przystanek Jezus 2013

[/icon_text]

[hr size=’small’]

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i na bieżąco będziemy starali się Was informować o przebiegu przygotowań do tegorocznego Przystanku Jezus na naszej witrynie jak i profilu społecznościowym Facebook/PrzystanekJezus.

[hr size=’smaller’]

[icon_text icon=”misc_presentation.png” icon_position=”left” box=”false”]

[heading type=’h3′ no_top_padding=’true’]KURSY FORMACYJNE SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI:[/heading]

Czyli jak przygotować się do ewangelizacji

[/icon_text]

[hr size=’smaller’]

Jeśli chcesz praktycznie przygotować się do Kongresu i Przystanku Jezus, zapraszamy cię do udziału w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji:

Kurs formacji ewangelizatorów “Paweł” (4 lipca 2012 – 15 lipca 2013 r.) – formacja ewangelizatorów; daje podstawowe narzędzia do prowadzenia ewangelizacji indywidualnej i grupowej. Koszt: 425 zł. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy. Miejsce: Wspólnota św. Tymoteusza, ul. Kresowa 258, 66-620 Gubin. Tel. +48 508 495 141

Letnia Szkoła Pantomimy (20 lipca 2013 – 28 lipca 2013 r.) – wprowadza w doświadczenie odkrywania własnej twórczości oraz świata sztuki, która przemawia bez słów i uczy, jak ewangelizować przez krótkie etiudy mimiczne. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2013r. Zapisy wkrótce.

[hr size=’smaller’]