Zapraszamy Zespoły Muzyczne, które chciałyby posługiwać ewangelizacyjnie w środowisku młodzieżowym w ramach XVIII edycji Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus.

 

Odbędzie się on w Kostrzynie nad Odrą w dniach 30 lipca – 6 sierpnia 2017 r. Informacje na temat wydarzenia, jak i kwestii organizacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na witrynie www.przystanekJezus.pl . Termin zgłoszeń zespołów muzycznych upływa 30 czerwca 2017 r. Można także kontaktować się pisząc na adres: biuro@przystanekJezus.pl .

Ideą działalności Przystanku Jezus jest towarzyszenie młodym przyjeżdżającym na Przystanek Woodstock, by mieli okazję poznać wartość ewangelicznego przesłania chrześcijańskiego, spotkać młodych, którzy gotowi są dzielić się swoją wiarą, a przez to doświadczyć spotkania z Jezusem Chrystusem we wspólnocie Kościoła.

Każdy z nas, łącznie z Organizatorami, pracuje przy tym przedsięwzięciu jako wolontariusz i nie pobieramy żadnego wynagrodzenia – jest to nasz wkład w wielkie dzieło Nowej Ewangelizacji. W razie konieczności staramy się członkom Zespołów dołożyć się do zwrotu kosztów podróży.

W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii Światowych Dni Młodzieży zorganizowaliśmy Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (ICE). Przez dwa tygodnie grupa 1500 ewangelizatorów z 35 krajów świata dawała świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym na placach i ulicach Krakowa. Mogliśmy dzięki temu usłyszeć wiele pięknych świadectw działania Boga w życiu młodych ludzi.

W tym roku chcemy kontynuować to doświadczenie, by nie utracić zapału. Dlatego zaprosiliśmy ewangelizatorów z ICE na Przystanek Jezus, traktując go jako przygotowanie do spotkania młodych w Panamie w roku 2019.

Podczas ewangelizacji towarzyszyć nam będzie Słowo: „JA JESTEM z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Odczytujemy to Słowo w kontekście problematyki TOWARZYSZENIA młodym, do czego zachęca pp. Franciszek, pisząc o zbliżającym się Synodzie.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wspierają nas w podejmowanych działaniach ewangelizacyjnych, a szczególnie tym, którzy podejmują bezpośrednią współpracę. Jako uczniowie-misjonarze chcemy porwać dla Jezusa młodych, by mogli przeżywać wraz z nami przyjaźń z Nim.

W jedności w dziele ewangelizacji

 

Artur Godnarski

koordynator Przystanku Jezus