ZAPRASZAMY ewangelizatorów z Przystanku Jezus, którzy są odpowiedzialni w swoich środowiskach za formację innych osób, do udziału w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów (OSE) w latach 2019-2021.

Na program formacyjny składają się spotkania z wybitnymi ewangelizatorami z całego świata, zajęcia warsztatowe, wspólnotowa modlitwa, ewangelizacja w zróżnicowanych środowiskach wraz z ekipą prowadzącą zajęcia.

Każdy absolwent otrzymuje Certyfikat potwierdzający zakończenie formacji w OSE pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Więcej informacji na ten temat: www.NowaEwangelizacja.org