Witaj na witrynie Przystanku Jezus 2015

Tu dowiesz się najważniejszych informacji organizacyjnych.

Podstawowe informacje

TERMIN Przystanku Jezus 26 lipca – 2 sierpnia 2015r.

TERMIN zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Kostrzyn nad Odrą

FINANSE:

Koszt jednego uczestnika ponoszony przez Organizatora, wynosi 410 PLN. Dzięki osobom wspierającym dzieło ewangelizacji jest on pomniejszony. Możesz dołączyć do grona osób wspierających.

Opłata uczestnika: 245 zł; uczniowie i studenci: 215

Jeżeli pomimo pomniejszonej opłaty wpisowej nie stać cię na jej pokrycie w całości, napisz do nas o tym na adres biuro@przystanekJezus.pl wówczas wspólnie poszukamy rozwiązania.

Fundusz Solidarnościowy.

Dla osób które chcą wesprzeć ewangelizatorów uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora: 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001, podając w tytule: „FS-PJ”.
Numer konta funduszu i dla darowizn jest inny niż do wpłat za uczestnictwo.

Organizator: Wspólnota św. Tymoteusza

Zgłoszenie udziału:

Krok po kroku

  1. Wypełnij dokładnie formularz zgłoszeniowy na naszej witrynie, po wcześniejszym, dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem PJ 2015. Odnośnik do formularza znajduje się poniżej Regulaminu. Wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego przynależność do tej społeczności.
  2. Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz od nas informację zwrotną na konto e-mail, z którego wyślesz zgłoszenie, o tym, że poprawnie wypełniłeś formularz.
  3. W ciągu 14 dni otrzymasz odpowiedź czy możesz wziąć udział w Przystanku Jezus. Jeśli otrzymasz pozytywną odpowiedź wówczas zostaniesz poproszony/na o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. (W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi z tytułu poniesionych kosztów organizacyjnych). Nie dokonuj przelewu przed otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi od organizatora. Uwaga: w tym roku numer konta uległ zmianie, dane niezbędne do wpłaty otrzymasz na e-mail.
  4. Zaksięgowanie na naszym koncie wpłaconej zaliczki jest ostatecznym warunkiem przyjęcia twojego zgłoszenia. Otrzymasz wówczas w dołączonym do wiadomości pliku kartę uczestnictwa, którą należy przedstawić do zatwierdzenia (podpisania i podbicia pieczęcią parafialną) księdzu opiekunowi.
  5. Potwierdzoną Kartę Uczestnictwa przywieź ze sobą do Kostrzyna.
  6. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez Organizatora, będą nieodpłatnie otrzymywać na podany przez uczestnika numer telefonu komórkowego, generowany co pewien czas SMSowy serwis informacyjny. Będzie to także narzędzie do wewnętrznej komunikacji podczas Przystanku Jezus. Ostatni komunikat zostanie nadany 5 sierpnia po oficjalnym zakończeniu XVI edycji Przystanku Jezus. Następnie usługa ta zostanie wyłączona.

Regulamin Przystanku Jezus 2015 – Koniecznie przeczytaj

Przystanek Jezus” jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. W tym roku w sposób szczególny witamy pośród uczestników Przystanku Jezus – Wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży z całej Polski, którzy chcą zdobywać doświadczenie ewangelizacji jak i wraz z nami zapraszać młodzież do udziału w ŚDM w 2016 roku w Krakowie. Organizatorem Przystanku Jezus jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

1. Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus zgłaszają swoją obecność w biurze w formie pisemnej, koniecznie z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.

2. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.

4. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

5. Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie lub wozie kampingowym. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.

6. Koszt udziału w Przystanku Jezus (26.07-2.08) wynosi 245 zł; uczniowie i studenci: 215 zł.

7. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.

9. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.

10. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.

11. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.

13. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół telewizyjny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.

14. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.

15. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.

16. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.

17. Każdy z uczestników Przystanku Jezus jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

Przejdź do formularza

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i na bieżąco będziemy starali się Was informować o przebiegu przygotowań do tegorocznego Przystanku Jezus na naszej witrynie jak i profilu społecznościowym Facebook/PrzystanekJezus.