Witajcie nasi przyjaciele, współpracownicy i goście!
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na tegoroczny Przystanek Jezus. Cieszymy się z możliwości kolejnego naszego spotkania i wspólnej służby. Na wstępie prosimy o wyrozumiałość w związku z poniższymi wiadomościami, szczególnie dotyczącymi formy zgłaszania się. Zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy, zapoznaj się koniecznie z wszystkimi informacjami zamieszczonymi poniżej.

Przystanek Jezus nie jest festiwalem muzycznym, ani formą rekolekcji dla osób pragnących przeżyć „fajny czas”. Do udziału zapraszamy wyłącznie osoby formujące się w ciągu całego roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych, zdolne podjąć posługę ewangelizacyjną pośród młodych na Przystanku Woodstock. Bardzo chcemy uniknąć obecności osób „przypadkowych”.

Dlatego w tym roku szczególnie będziemy przestrzegać procedury zgłaszania się. Nie zostaną przyjęte zgłoszenia wypełnione w sposób niepełny, oraz te, które nie będą poświadczone przez miejscowego duszpasterza. Termin zgłoszeń upływa 20 lipca.

Bardzo prosimy wszystkie osoby, pragnące wziąć udział w Przystanku Jezus o wcześniejsze elektroniczne zgłoszenie swojego udziału!

Po wypełnieniu zgłoszenia, otrzymasz od nas informację zwrotną na  konto z którego wyślesz zgłoszenie o tym, że wypełniłeś poprawnie formularz zgłoszeniowy. Będzie ono u nas czekać na Twoją wpłatę zaliczki w wysokości 50PLN na konto PJ. Wówczas otrzymasz od nas potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi, które koniecznie wydrukuj i przedstaw swojemu duszpasterzowi do podpisu i potwierdzenia pieczęcią. Tak potwierdzone zgłoszenie przywieź ze sobą na PJ do Kostrzyna.

Jest to spowodowane doświadczeniem ubiegłych lat, gdzie wiele osób zgłaszało swój udział a później nie pojawiało się na przystanku bez podania przyczyny. Koszty które w związku z tym ponosiliśmy były zbyt duże, by dalej tolerować taki stan rzeczy.

Termin Przystanku Jezus: 26 lipca – 2 sierpnia 2010r.

Koszt: 150

Miejsce: Kostrzyn nad Odrą

Regulamin Przystanku Jezus 2010

Przystanek Jezus” jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszona jest młodzież pełnoletnia (ukończone 18 lat) formująca się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Celem inicjatywy jest służba ewangelizacyjna na rzecz młodzieży przyjeżdżającej na Przystanek Woodstock. Organizatorem Przystanku Jezus jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowiskiej.

1.       Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus wcześniej zgłaszają swoją obecność do biura w formie pisemnej, koniecznie z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału w Przystanku Jezus.

2.       Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.

3.       Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatorów Przystanku Jezus.

4.       Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

5.       Każdy Uczestnik, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów po domach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.

6.       Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).

7.       Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.

8.       Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.

9.       Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.

10.    Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.

11.    W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go z powiadomieniem duszpasterza.

12.    Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz Przystanku Jezus), jak i w jakikolwiek sposób posługujące na Przystanku Jezus, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalo-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.

13.    Uczestnik jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus, wyraża zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus, witrynach www, prasie, etc. nieodpłatnie. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.

14.    Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy a zlecone do wykonania przez Organizatora w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła nowej ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.

15.    Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.

16.    Każdy z uczestników Przystanku Jezus, jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartej przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i na bieżąco będziemy starali się Was informować o przebiegu przygotowań do tegorocznego przystanku.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Aktualizacja 30.06.2010
Ze względów organizacyjnych Wasze zgłoszenia przyjmujemy tylko do 20 lipca 2010!