Jednym z najliczniej reprezentowanych środowisk ewangelizacyjnych na tegorocznym Przystanku Jezus były Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE). Program formacji SNE stworzony przez świeckiego ewangelizatora Jose H. Prado Floresa, jest doskonałym narzędziem do formowania poszczególnych osób, jak i całych wspólnot, które odkrywają potrzebę dzielenia się osobistym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem z ludźmi, wśród których żyją.

FORMULARZ ZAPISÓW ZNAJDZIESZ NA DOLE STRONY

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji nie jest kolejną wspólnotą, ale programem, który może być pomocny dla duszpasterzy, liderów, animatorów oraz członków wspólnot. Każdy z nich znajdzie w programie formacyjnym SNE “coś dla siebie”.

Osoby, które w Twojej wspólnocie są od niedawna, mogą na początek przeżyć Kurs Nowe Życie – podstawowy kurs ewangelizacyjny, w trakcie którego słuchając kerygmatu będą mogły odpowiedzieć decyzją wyboru Jezusa na swojego Zbawiciela i Pana.

Ci, którzy we wspólnocie są już od jakiegoś czasu, są zaproszeni do udziału w kursach – Emaus (rozpalającego w człowieku pragnienie czytania Słowa Bożego i odkrywania w Nim Jezusa); Jan (dającego doświadczenie uczniostwa i budowania relacji Uczeń – Mistrz z Jezusem).

Kolejnym etapem w formacji może być np. kurs Paweł, dający minimum wiedzy i maksimum doświadczenia praktycznego w ewangelizacji – spotkaniu z drugim człowiekiem, by wzbudzić w nim wiarę i otworzyć go na przyjęcie Jezusa.

Kolejnym etapem w formacji może być np. kurs Mojżesz, adresowany do liderów, animatorów i osób odpowiedzialnych we wspólnotach.

Wymienione kursy nie wyczerpują całego bogatego doświadczenia i propozycji formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji. My powyższe kursy zaplanowaliśmy w naszym kalendarzu formacyjnym na rok 2018/2019 i do udziału w nich zapraszamy wszystkich, którzy chcą dać się Jezusowi formować na świadków – ewangelizatorów – uczniów – misjonarzy.

 

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANE KURSY, KLIKAJĄC W PONIŻSZE LINKI

 

Kurs Nowe Życie (16-18 listopada 2018)

 

Kurs Emaus (4-6 stycznia 2019)

 

Kurs Nowe Życie (8-10 lutego 2019)

 

Kurs Mojżesz (1-5 maja 2019)

 

Kurs Paweł (4-15 lipca 2019)