Jeśli chcecie wykorzystywać materiały z portali społecznościowych i strony przystanekJezus.pl w celach informacyjnych lub publicystycznych, wystarczy wskazać na źródło i autora zdjęć oraz przesłać egzemplarz autorski na adres Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza w Gubinie.

Nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych materiałów przez osoby/redakcje/serwisy, które mają zamiar użyć ich w formie: satyrycznej, krzywdzącej, politycznej, antykościelnej/antykatolickiej, czy bez poszanowania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie materiałów z portali społecznościowych i strony przystanekJezus.pl w celach zarobkowych.

 

Robert Kościuszko, rzecznik Przystanku Jezus

wraz z Ekipą PJ