Wspólnota organizatorów i uczestników Przystanku Jezus łączy się w modlitwie za świętej pamięci prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, prosząc o życie wieczne dla niego, a dla rodziny Zmarłego o ukojenie bólu.

Mając we wdzięcznej pamięci wieloletnią współpracę z p. Jerzym Owsiakiem podczas organizacji Przystanku Jezus, pragniemy także wyrazić najgłębsze słowa niezgody na okrutny akt przemocy, którego dokonano w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapewniamy o naszej bliskości wszystkich przeżywających żałobę. W tych tragicznych chwilach wznosimy swoje oczy ku Chrystusowi, który jest źródłem niezawodnej nadziei – w Nim bowiem, żyjemy i umieramy.

Rzecznik prasowy Przystanku Jezus

o. Michał Legan OSPPE

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58)

free newsletter templates powered by FreshMail