Kampus Nowej Ewangelizacji

Przystanek Jezus Fundacja Przystanek Jezus

Idea Kampusu zrodziła się jako owoc wieloletniego doświadczenia ekip ewangelizacyjnych oraz Wspólnoty św. Tymoteusza w Gubinie i stanowi odpowiedź na potrzeby odkrywane na misyjnych szlakach.

Kampus ma być miejscem zamieszkania, wzrostu, posługi i modlitwy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami ewangelizatorów, a także łączącym młodych ludzi, pragnących stawać się uczniami-misjonarzami zaangażowanymi w Nową Ewangelizację.

Kampus Nowej Ewangelizacji

Projekt Kampusu przewiduje miejsce na:

KOŚCIÓŁ

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź nas

Ma tworzyć przestrzeń opieki pastoralnej dla osób, które z różnych powodów nie są nią objęte. Będzie miejscem modlitwy w odosobnieniu, ciszy i modlitwy Liturgią Godzin oraz codziennej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Posiadać będzie zaplecze duszpasterskie w postaci stałej obecności prezbitera służącego rozmową i posługą sakramentalną.

Maryja - Gwiazda Nowej Ewangelizacji

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM FORMACJI

To, co usłyszałeś, przekaż zasługującym na wiarę

Przestrzeń, w której uczniowie-misjonarze poprzez formację przygotowują się do posługi ewangelizacyjnej. Stanowi ich bazę logistyczną, a także miejsce odpoczynku, wyciszenia i odnowy duchowej.

Młodzieżowe Centrum Formacji

 

DOM MIŁOSIERDZIA DLA MŁODYCH

Droga wzrastania w miłości

Głównym celem Domu (Centrum Doskonalenia Osobowości) będzie świadczenie psychologicznej i terapeutycznej pomocy dla wypalonych i doświadczających osobistych trudności ewangelizatorów świeckich, kapłanów, osób konsekrowanych oraz ludzi spotkanych w czasie ewangelizacji. Rezydenci Domu Miłosierdzia pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów – ewangelizatorów będą mogli powrócić do pełni zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, by stać się misjonarzami Jezusa Chrystusa.

 

DOM SENIORA

Służcie sobie nawzajem w miłości

Będzie przestrzenią stwarzającą godne warunki dla osób starszych, samotnych i dotkniętych chorobą, gdzie sprawdzać się będzie prawdziwość głoszonej przez nas Ewangelii. Wolontariusze Młodzieżowego Centrum Formacji i pensjonariusze Domu Miłosierdzia dla Młodych będą mogli podjąć tutaj bezinteresowną służbę osobom starszym, by wyrwać się z izolacji i wygody, stając się darem dla innych.

 

PUSTELNIA

Beze Mnie nic nie możecie uczynić

Zaangażowanie w różnorodne projekty wymaga od każdego, kto głosi Ewangelię, by w osobistej relacji z Jezusem kształtował w sobie postawę ucznia-misjonarza. Dlatego ważnym miejscem Kampusu będzie pustelnia, w której ewangelizatorzy po intensywnym czasie posługi będą mogli wracać do równowagi duchowej i przynosić do Jezusa osoby spotkanie w czasie misji.

 

PARK

Bóg ukryty w pięknie

Piękno natury przywraca witalność życia i entuzjazm wiary. Dlatego organizacja takiej przestrzeni wydaje się być nieodłącznym elementem zarówno formacji, jak i odpoczynku. To przestrzeń do głębokiego oddechu mentalnego oraz edukacji przestrzennej poprzez organizowanie wystaw plenerowych, jak i tworzenie ścieżek edukacyjnych, pogłębiających znajomość nauczania opartego na Biblii oraz Tradycji Kościoła. Park będzie miejscem odpoczynku w klimacie piękna natury i edukacji przestrzennej (wystawy plenerowe, ścieżki edukacyjne).