Witaj na witrynie Przystanku Jezus 2012

Formularz zgłoszeniowy na Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012

Tu dowiesz się najważniejszych informacji organizacyjnych.

XIII edycja Przystanku Jezus będzie w tym roku wzbogacona o wyjątkowe wydarzenie – gościć będziemy Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Osoby zgłaszające się na Przystanek Jezus automatycznie zostają zgłoszone do udziału w Kongresie – nie trzeba zgłaszać się dodatkowo.

TERMIN Przystanku Jezus i Kongresu: 28 lipca – 5 sierpnia 2012r.

TERMIN zgłoszeń upływa 30 czerwca 2012r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Kostrzyn nad Odrą

 

GOŚCIE:

Na Kongres i Przystanek Jezus zostali zaproszeni:

Abp Rino Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji.

O. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu (Sao Paolo) – Inicjatorzy wspólnot Przymierze Miłosierdzia; charyzmatyczni ewangelizatorzy prowadzący misję pośród najuboższych i zagubionych na pustyniach miast; główni bohaterowie filmu „Duch” reż. L. Dokowicza i M. Bodasińskiego.

Abp Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup metropolita przemyski.

Kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski.

Bp Edward Dajczak – biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, inicjator i wieloletni rekolekcjonista Przystanku Jezus.

Bp Grzegorz Ryś – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Bp Andrzej Czaja – biskup diecezji opolskiej.

 

FINANSE:

Koszt jednego uczestnika ponoszony przez Organizatora, wynosi 400PLN. Dzięki osobom wspierającym dzieło ewangelizacji jest on pomniejszony. Możesz dołączyć do grona osób wspierających.

Opłata uczestnika: 195

Jeżeli pomimo pomniejszonej opłaty wpisowej nie stać cię na jej pokrycie w całości, zgłaszając się podaj kwotę którą możesz wpłacić.

Fundusz Solidarnościowy.

Dla osób które chcą wesprzeć ewangelizatorów uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy. Przy wpłacie na konto Organizatora w tytule wpłaty należy podać: „FS-PJ

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

  1. Wypełnij dokładnie formularz zgłoszeniowy na naszej witrynie – Formularz zgłoszeniowy na Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012
  2. Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz od nas informację zwrotną na  konto e-mail, z którego wyślesz zgłoszenie, o tym, że poprawnie wypełniłeś formularz.
  3. Wpłać na konto PJ zaliczkę wysokości 50PLN* (podając w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko z dopiskiem PJ2012).

Konto Organizatora:

Wspólnota św. Tymoteusza

ul. Kresowa 258; 66-620 Gubin

BZWBK S.A. NR: 97 1090 1548 0000 0000 5401 1830

Z chwilą odnotowania wpłaty na naszym koncie twoje zgłoszenie zostaje przyjęte.

  1. Otrzymasz wówczas od nas potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia i Twoją osobistą Kartę Uczestnictwa.
  2. Wydrukuj Kartę Uczestnictwa i przedstaw swojemu duszpasterzowi do podpisu i potwierdzenia pieczęcią.
  3. Potwierdzoną Kartę Uczestnictwa przywieź ze sobą do Kostrzyna.
  4. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez Organizatora, będą nieodpłatnie otrzymywać na podany przez uczestnika numer telefonu komórkowego, generowany co pewien czas SMSowy serwis informacyjny. Będzie to także narzędzie do wewnętrznej komunikacji podczas Kongresu i Przystanku Jezus. Ostatni komunikat zostanie nadany 5 sierpnia po oficjalnym zakończeniu XIII edycji Przystanku Jezus. Następnie usługa ta zostanie wyłączona.

(*) – zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji.

 

Regulamin Przystanku Jezus 2012

oraz

Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji

Przystanek Jezus”, jak i Kongres Nowej Ewangelizacji są ogólnopolskimi inicjatywami ewangelizacyjnymi, do udziału w których zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

1.       Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus/Kongres Nowej Ewangelizacji zgłaszają swoją obecność w biurze w formie pisemnej, koniecznie z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.

2.       Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.

3.       Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.

4.       Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

5.       Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie lub wozie kampingowym. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw. Osoby biorące udział wyłącznie w Kongresie Nowej Ewangelizacji mogą skorzystać z noclegów w pomieszczeniach pobliskiej Szkoły w dniach 28-31 lipca, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 30PLN.

6.        Koszt udziału w Przystanku Jezus (28.07-5.08) wynosi 195PLN. Koszt udziału w samym Kongresie (28-31.07) wynosi 120PLN. Osoby uczestniczące wyłącznie w Kongresie (28-31.07) a korzystające we własnym zakresie z noclegów hotelowych, wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 100PLN.

7.       Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).

8.       Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.

9.       Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.

10.       Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.

11.    Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.

12.    W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.

13.    Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół telewizyjny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.

14.    Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji, na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji w ramach jego działalności.

15.    Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.

16.    Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji na podstawie zawartych umów.

17.    Każdy z uczestników Przystanku Jezus/Kongresu Nowej Ewangelizacji, jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

Formularz zgłoszeniowy na Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012

 

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i na bieżąco będziemy starali się Was informować o przebiegu przygotowań do tegorocznego Przystanku Jezus i Kongresu Nowej Ewangelizacji.

 

KURSY FORMACYJNE SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI:

Jeśli chcesz praktycznie przygotować się do Kongresu i Przystanku Jezus, zapraszamy cię do udziału w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji:

Kurs formacji liderów “Mojżesz”(28 czerwca 2012 – 3 lipca 2012 r.) – formacja dla tych, którzy doświadczając wyzwalającej mocy Boga, stają się przewodnikami dla innych. Koszt: 270 zł. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy

Kurs formacji ewangelizatorów “Paweł” (5 lipca 2012 – 16 lipca 2012 r.) – formacja ewangelizatorów; daje podstawowe narzędzia do prowadzenia ewangelizacji indywidualnej i grupowej. Koszt: 400 zł. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy

Letnia Szkoła Pantomimy (23 lipca 2012 – 27 lipca 2012 r.) – wprowadza w doświadczenie odkrywania własnej twórczości oraz świata sztuki, która przemawia bez słów i uczy, jak ewangelizować przez krótkie etiudy mimiczne. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2012r. Formularz zgłoszeniowy

 

Organizatorzy:

Wspólnota św. Tymoteusza & Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58)

free newsletter templates powered by FreshMail