Zaczęliśmy dziś na Przystanku Jezus tradycyjnie – Mszą świętą. Nasza wspólnota rozrasta się z dnia na dzień – dołączają kolejni ewangelizatorzy i festiwalowicze z Pol’and’Rock. To wspaniałe jak Jezus przyciąga do siebie spragnione miłości i akceptacji serca. A tu każdy może przyjść i odpocząć w Bożej obecności, nawet na leżąco, nawet na chwilę. 

Cierpliwy – to z pewnością możemy powiedzieć o Bogu i dziś w pierwszym czytaniu On nas uczy tego w słowach skierowanych do prorokach Jeremiasza. „Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie” (Jr 18,4) – ta historia pokazuje też pokorę w postawie garncarza i jego gotowość do realizacji planu B, gdy plan A nie wypali. 

 W homilii bp Edward Dajczak zachęcił, by zadać sobie pytanie o to kim dla mnie jest Jezus i przestrzegał przed mówieniem o Bogu jak o swoim ziomalu.

Po Mszy ewangelizatorzy zebrali się na warsztatach z dzielenia się Ewangelią i wyruszyli na pola festiwalu Pol’and’Rock. 

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58)

free newsletter templates powered by FreshMail