Kochani przyjaciele Przystanku Jezus!

Jak wiecie trwa obecnie kampania crowdfundingowa na platformie pomagamy.im

Jednocześnie nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia CHRISTOPHOROS pomagają nam w zbieraniu darowizn i mogą kontaktować się z Wami z prośbą o wsparcie. Prosimy o Waszą życzliwość i otwarte serca.

Osoby wyznaczone do kontaktu to:

  • Andrzej Michalczyk
  • Grzegorz Berk
  • Małgorzata Gotkowska
  • Grażyna Michalczyk
  • Natalia Cewińska

Będziemy wdzięczni za każde okazane wsparcie. W każdy czwartek w kościele rektoralnym pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Gubinie odprawiamy Eucharystię w intencji naszych Dobroczyńców.