Czy wiesz, że możesz nas wesprzeć, nie otwierając portfela?
Jeżeli pracujesz zarobkowo możesz przekazać 1% Twojego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Przy składaniu rocznego zeznania podatkowego za rok 2014 wpisz nasze dane w polu: “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP“.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą młodych ludzi pragnących dzielić się radością przeżywania Ewangelii. W naszym gronie są doświadczeni pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy młodzieżowi i kapłani.

Nasza misja:
Chcemy docierać przede wszystkim do młodych, często zagubionych, ale jednak poszukujących trwałych fundamentów, na których można oprzeć swoje życie.

Obszary naszej działalności:
– Młodzi z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych rozbiciem czy innymi sytuacjami granicznymi.
– Osoby aktywne, które chcą rozwijać swój potencjał i zdobywać nowe doświadczenia.
– Pracownicy młodzieżowi, pragnący doskonalić swój warsztat.
Osoby wychodzące z uzależnień, a także ze środowisk destrukcyjnych (sekty, prostytucja, przestępczość).

Organizowane inicjatywy:

Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna – Przystanek Jezus (przystanekJezus.pl) – inicjatywa tworzona przez młodych i skierowana do młodych, aby dzielić się dobrymi wartościami z uczestnikami Przystanku Woodstock.
Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (nowaewangelizacja.org/ose/) – kształci nowych ewangelizatorów – praktyków, którzy zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielą się w swoich środowiskach lokalnych.
Szkoła Nowej Ewangelizacji (tymoteusz.org.pl) – poprzez szereg kursów przygotowuje wolontariuszy do twórczego dzielenia się Ewangelią z rówieśnikami.

Międzynarodowa Platforma Cyfrowa dla Nowej Ewangelizacji – Nubes Dei (NubesDei.org) dostarcza ewangelizatorom materiałów i narzędzi do skutecznego dzielenia się wiarą we współczesnym świecie.
Kampus Nowej Ewangelizacji – jest miejscem formacji i życia ewangelizatorów-misjonarzy, którzy poprzez swoje zaangażowanie na rzecz osób nieznających Boga, pomagają im odnaleźć cel i sens życia oraz odkryć pasję bycia dla innych.

Nasze dane:

Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza
ul. Kresowa 258, 66-620 Gubin

KRS 0000059009

tel./fax 68 3594 963
e-mail: stowarzyszenie@tymoteusz.org.pl

Bank Zachodni WBK SA o/Gubin 97 1090 1548 0000 0000 5401 1830