Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„Księgarnia Przystanek Jezus”
www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia

INFORMACJE OGÓLNE
 

1.    Niniejszy Regulamin Księgarni Przystanek Jezus określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Księgarni Przystanek Jezus www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia.

2.    Sprzedającym oraz administratorem Księgarni Przystanek Jezus na mocy umowy nr: 01/10/2009 zawartej w dniu 05.10.2009 z Katolickim Stowarzyszeniem w służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza z siedzibą w Gubinie przy ul. Kresowej 258A jest firma: Visual Concept Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem: ul. Kresowa 257D, skr. poczt. 39, 66-620 Gubin, NIP: 926 16 75 316; REGON: 364889922, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627312.

3.    Internetowa Księgarnia Przystanek Jezus prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem witryny internetowej www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia.
4.    Sklep sprzedaje wyłącznie nowe, nieużywane produkty, pochodzące z wydawnictw oraz legalnych hurtowni.
5.    Administrator Księgarni Przystanek Jezus zobowiązał się do regularnego przekazywania dochodu uzyskanego ze sprzedaży na konto Stowarzyszenia jako wsparcie finansowe na rzecz młodych ludzi oraz realizację celów statutowych.
6.    Składający zamówienie za pomocą witryny internetowej www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
7.    Regulamin do wglądu znajduje się siedzibie firmy administrującej - Visual Concept Sp. z o.o. oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

 
ZAMÓWIENIA
 

1.    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez witrynę www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia.
2.    Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
3.    Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
4.    Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto księgarni.
5.    Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie.
6.    Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. Prosimy o zaznaczenie takiej prośby w formularzu zamówienia oraz podanie wszystkich danych do faktury w polu Dodatkowe Informacje. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji obowiązkowe jest podanie w formularzu numeru NIP.
7.    Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
8.    Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
9.    W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazany w formularzu zamówienia adres, ponowne wysłanie książek będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
10.    Oferta zawarta na stronie www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia nie odzwierciedla stanów magazynowych. Część asortymentu jest ściągana do magazynu w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
11.    Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
12.    Zamówienie będzie anulowane jeśli:
- pieniądze nie wpłyną na nasze konto (w przypadku zamówień płatnych "przelew/przedpłata") w ciągu 10 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia; – dane adresowe podane w formularzu zamówienia będą niepełne;
- użytkownik nie uregulował płatności za więcej niż jedno zamówienie.
13. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie jego realizacji z zastrzeżeniem p.1 rozdziału: ZWROTY.
13.     Wysyłamy towar za granicę wyłącznie do krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail bądź telefonicznie oraz uzgodnieniu ceny przesyłki.
14.     Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Księgarnia Przystanek Jezus, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Księgarnię Przystanek Jezus.
15.     Artykuły darmowe dołączane są w ilości nie większej niż 2 szt. dla jednego zamówienia.
 

 
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 

1.    Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.
2.    Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych (tylko na terenie Rzeczpospolitej). Rozpoczynający się z chwilą zaksięgowania wpłaty obejmuje czas na  spakowanie, wysłanie oraz dostarczenie przesyłki. Przesyłki nadajemy zwykle od 24 do 48 godzin w ramach dni roboczych. 
3.    Czas realizacji może być zmienny z powodów niezależnych od Księgarni, takich jak sprawność logistyczna firm dostarczających przesyłkę, złe warunki pogodowe, różne przyczyny losowe, nie może jednak przekroczyć deklarowanych 7 dni roboczych.
4.    W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, Klient jest informowany o tym fakcie w przeciągu kilku dni. W takiej sytuacji kupujący może anulować zamówienie.
5.     W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, Klient jest informowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
6.     Księgarnia może odmówić realizacji zamówienia w zakresie danego  produktu będącego w statusie niedostępności.  
7. Informacje o dostępności produktów są umieszczone na podstronach z informacjami o danym produkcie. 

 
FORMY PŁATNOŚCI
 

1.    Stosowanymi formami płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji jest:
- za pobraniem - płatność przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi. Do kosztów przesyłki doliczane jest 2,50 zł z tytułu prowizji pobieranej przez firmy dostawcze. 
- przedpłata - płatność przelewem na konto firmy Visual Concept Sp. z o.o.

Mbank: 49 1140 1850 0000 3916 2100 1002 

Dane do przelewu:
Visual Concept Sp. z o.o.
ul. Kresowa 257D, skr. poczt. 39
66-620 Gubin

- PayU - płatność elektroniczna. Do kosztów przesyłki doliczane jest 3% kwoty zamówienia z tytułu prowizji dla operatora płatności. 

 
ZWROTY
 

1.    Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) i późniejszymi zmianami, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W Księgarni Przystanek Jezus termin zwrotu wynosi 30 dni.
2.    Chęć zwrotu Klient powinien poprzedzić wysłaniem wiadomości e-mail, w której zawarta będzie informacja o numerze zamówienia, którego dotyczy zwrot i ilości zwracanych produktów. 
3.    Zwracany towar kupujący wysyła na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
4.    Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć w zależności: otrzymany paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zakupu.
5.    Sklep wyśle zwracającemu fakturę korygującą.
6.    Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie produktu wyszczególnionej na fakturze i ewentualny koszt wysyłki. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

 
REKLAMACJE
 

1.    Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości, a sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania towaru wolnego od wad. W przypadku gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar.
2.    Chęć zwrotu reklamowanego produktu trzeba poprzedzić mailem z opisem co i w jakiej ilości, oraz z którego zamówienia/faktury ma być zwrócone, a także wskazać powód reklamacji. Nadajemy numer reklamacji, który należy umieścić na paczce, liście.
3.    Towar należy odesłać w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
4.    Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zakupu oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.
5.    Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, związanych z odesłaniem towaru. W przypadku gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1.   Administratorem danych osobowych jest Visual Concept Sp. z o.o.  z siedzibą w Gubinie przy ulicy ul. Kresowej 257D, (66-620 Gubin). Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji zamówień. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Zamieszczony cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz prawa handlowego.
3.    W razie pytań lub wątpliwości podczas korzystania z serwisu Administracja Księgarni Przystanek Jezus zobowiązuje się do udzielenia pomocy w postaci odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłanej na adres ksiegarnia@przystanekjezus.pl.

Aktualizacja: 01.09.2016


2016  © Katolicka księgarnia internetowa Przystanek Jezus - książki religijne i chrześcijańskie. Wszystkie prawa zastrzeżone

Loga i znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.


Projekt i wykonanie: marcinprojekt.com

Sklep internetowy Shoper.pl